Ons verhaal.

WAST-e® is ontstaan vanuit het idee dat iedere afvalbak een unieke kans geeft op 100% correcte afvalscheiding door het toepassen van slimme technologie. Of deze afvalbak nu thuis, op kantoor of in de openbare ruimte staat.

“Wist je dat afvalscheiden naast een positieve impact op het milieu ook een positieve impact heeft op je portemonnee???”

Waarom wij ons inzetten om deze kans naar realiteit te brengen lees je hieronder.

De realiteit van afvalscheiding

42 procent van de totale afvalstroom in Nederland wordt nog steeds niet goed gescheiden. Dit komt neer op ongeveer 180 kilogram afval per persoon per jaar, waarvan slechts 42 kilogram daadwerkelijk ‘restafval’ is waar niets nieuws van te maken is.

Alle grote Nederlandse steden hebben recent een meerjarenplan geschreven om volledig circulair te worden en ook bij de kleinere gemeenten komt circulariteit steeds hoger op de agenda. Een grote factor in het succes van deze plannen hangt af van de verwerking van huishoudelijk (verpakkings)afval.
Voor de inzameling en verwerking hiervan bestaan verschillende tactieken: in het centrum van een grote stad ligt de focus vaker op nascheiding en in de buitenliggende wijken vaker op bronscheiding. Echter, indien een afvalstroom te veel is vervuild, zal het afval alsnog in de verbrandingsoven verdwijnen.

Betere bronscheiding is daarom cruciaal
om volledig circulair te worden.

Des te meer vanwege de nationale doelstellingen zoals geformuleerd in het programma VANG-HHA (Van Afval Naar Grondstrof – Huishoudelijk Afval; www.vang-hha.nl):

  • 2020: maximaal 100 kilogram huishoudelijk rest afval per inwoner
  • 2025: maximaal 30 kilogram

De doelstelling van 2020 is (nog) niet gehaald en daarmee is een inhaalslag nodig om de doelstelling van 2025 wél te halen!

Onze oplossing

Bij WAST-e® hebben we hiervoor een oplossing bedacht: de slimme afval scanner, maar we zouden het ook de Digitale Afval Coach kunnen noemen. Door middel van slimme technologie wordt jouw gescande barcode omgezet in een advies in welke afvalbak jouw afval thuishoort.

Zo maken wij 100% correcte afvalscheiding aan de bron mogelijk met als resultaat:

  • Betere afvalscheiding zorgt dat de afvalverwerking en -recycling verbetert;
  • De inzameling en verwerking van restafval gaat gepaard met veel kosten die middels de afvalstoffenheffingen worden doorberekend aan de inwoners – minder restafval betekent dus ook een kostenbesparing;
  • Persoonlijk inzicht in jouw afvalscheiding met extra tips en voordelen.

What’s next?

Prototype 2.0 zal worden gebruikt in een uitgebreid testprogramma. Hiervoor zijn wij in gesprek met een aantal interessante organisaties en wij hopen snel duidelijkheid te kunnen geven waar jij ons product kunt vinden en testen.

Parallel lopen een aantal technische ontwikkelingen, waar mogelijk met studenten: bijvoorbeeld een infraroodscanner (voor 100% correcte scheiding van plastic materiaal zonder barcode) en beeldherkenning (voor 100% correcte scheiding van overige materialen zonder barcode).

Over verdere ontwikkelingen zullen wij direct een update plaatsen op deze website en op onze LinkedIN pagina.

Onze slimme afvalscanner, jouw Digitale Afval Coach:
voor een bewuster, makkelijker en duurzamer leven.


Wil je meer informatie over ons WAST-e® concept, onze visie en/of zie je mogelijkheden om samen te werken?

Connect met ons via info@wast-e.nl en onze LinkedIn pagina!